‘In viering en in wijding’

‘In viering en in wijding’: een bundel met 24 nieuwe liederen voor vieringen. Een groot deel hiervan staat op de cd ‘Ademtocht’. Deze uitgave biedt een mooie bloemlezing van liederen die de laatste jaren zijn gemaakt. De teksten spreken van inkeer, wind en warmte, hoop en troost, belijden en danken, vrede en viering, kortom gevoelens van mensen die zoekend onderweg zijn. Gaat het in het ene lied om persoonlijke verdieping, in het andere worden de woorden gedeeld met de naaste of strekken zich wereldwijd uit.

“Waar wij lezen, zingen, bidden,
ingekeerd of allerhoogst,
daalt de Ander in ons midden
die ons aansteekt en vertroost.”
 Luister naar: ‘In viering en in wijding’

Teksten: we hebben het werk keurig verdeeld, 12 teksten in deze bundel zijn van Eppie Dam en 12 van mij dus. 
Muziek
: het merendeel van de teksten is door Jan de Jong op muziek gezet, 5 door Chris van Bruggen en 1 door Ray Shepherd.

Luister naar:  ‘Hartslag’
“Gij die uzelf, gezegd, gezongen,
als adem in mij achterliet,
verlaat mij, als het leven, niet.
Blijf in het woord dat wordt gesproken,

de hartslag van een sterk verhaal.
Bepaal mij in uw eigen taal.”

De muziek is gevarieerd en van eenvoudig tot redelijk moeilijk van opzet. Het klankidioom is in de meeste werken zeer toegankelijk, in een enkel geval gematigd modern. Van elk lied zijn koor- en begeleidingspartijen verkrijgbaar.

Luister naar: ‘In liefdesnaam’ 
“Uit de nacht tot licht geroepen,
uit de kleigrond voortgebracht,
staat de mens op aarden voeten,
moet hij gaan op eigen kracht.

Uit het niets tot mens geboren,
door Gods adem opgestaan,
trekt de mens zijn levenssporen,
zoekt de weg die hij moet gaan.”

Mede-auteur Eppie Dam
Eppie (1953) schrijft gedichten, verhalen, biografieën, columns, kinderboeken, liedteksten en recensies. Hij debuteerde in 1978.  Naast zijn uitgebreide literaire oeuvre schrijft hij ook veel religieus-liturgisch werk. Met componist Hindrik van der Meer schreef hij liturgische teksten en liederen voor de Unie voor Christelijk Onderwijs. Daarvan werd een aantal liederen uitgebracht op de cd ‘Eén zwaluw maakt zomer’ (1997). In 2008 vertaalde Eppie Dam de geruchtmakende ‘Mattheüspassie’ van Jan Rot in het Fries. Ook Eppie behaalde prijzen op het Oecumenisch Liedfestival. Voor componist Jan de Jong schreef hij vele liedteksten en ondermeer een adventsoratorium, een Fries requiem en een scheppingscantate die in beide talen verscheen. Lees meer op www.eppiedam.nl.

Breng vrede
“In slapeloze nachten,

als alles donker is,
waarin wij niets verwachten
dan heimwee en gemis,
lijkt Gij niet meer te komen,
zwijgt Gij bij ons vandaan.
Kom, Heer, in onze dromen,
breng licht in ons bestaan.”

Componist Jan de Jong
Jan de Jong (1953) studeerde aan het conservatorium in Leeuwarden. Van 1978-2008 was hij organist van de Ichthuskerk en de Martinikerk, beiden in Sneek. Van 1979-1991 was De Jong dirigent van brassband Euphonia en van 1980-2010 docent aan de muziekschool in Heerenveen. De Jong heeft een groot aantal composities op zijn naam staan. Samen met Margryt Poortstra schreef hij vele liederen voor liturgisch gebruik, het oratorium ‘Wervelend over de aarde’ en een liederencyclus over Jezus In deze mens’. Met Eppie Dam schreef hij een adventsoratorium, het Frysk Rekwiem en een cantate over de schepping. Met Sytze de Vries schreef hij een bundel liederen en teksten voor de eredienst. In de bundel ‘Zangen van zoeken en zien’ zijn 18 melodieën van hem opgenomen. In 2010 behaalde hij een eerste en een tweede prijs tijdens het Oecumenisch Liedfestival. Ook in 2010 verscheen bij zijn 40-jarig jubileum als organist de cd ‘Ademtocht’ . Vanaf 2008 is hij organist en muzikaal coördinator van de Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe.

‘In viering en in wijding’ is verkrijgbaar bij muziekuitgeverij Intrada: www.intradamusic.nl.
U kunt natuurlijk ook even bellen of mailen met uitgever Jan de Jong: 0513-688951,  info@intradamusic.nl.

Voorbeeld partituur met begeleiding: