‘Noömi’

Deze musical is gebaseerd op het bijbelboek Ruth, toch is de titel ‘Noömi’.  Want eigenlijk gaat dit boek over haar. Een vrouw, die, naarmate het verhaal vordert, steeds duidelijker aanwezig is.

“Noem mijn maar Mara (bitterheid)” zegt Noömi als ze na veel ellende terugkeert naar haar geboortestad. Ze heeft de bodem van de put bereikt en klaagt God aan. Maar dan steekt Ruth haar handen uit naar Noömi. Tegenstribbelend laat Noömi zich uit het diepe dal trekken. Langzaamaan gaat ze weer openstaan voor het leven dat voor haar ligt.

Het leven kan vol verrassingen zijn. Niet voor niets staat in deze musical in het woordje toeval consequent een streepje. Toe-val is datgene wat je toevalt. Op onverwachte momenten en op een manier die je van tevoren niet bedacht zou hebben, komen er soms mogelijkheden op je pad die je met beide handen aan moet grijpen. Zoals in het slotlied staat:

Luister hier naar: ‘Een mensenverhaal’
“We staan als mensen aan dezelfde kant,
we kunnen kiezen voor het leven.
Ten diepste zijn we altijd in Gods hand,
maar wat ons toe-valt is gegeven.
Wie in beweging komt, ziet perspectief,
wie door wil gaan, blijft steeds weer hopen.
Zo krijgt een mens ’t gewone leven lief
en staat de toekomst altijd open.”

Een mensenverhaal
Het verhaal over Noömi gaat ook over ons. Het is een mensenverhaal en, wat in de bijbel vrij uitzonderlijk is, een verhaal waarin vrouwen initiatieven nemen. Waar het over mensen gaat, gaat het ook altijd om politiek, macht en onmacht, over verantwoordelijkheden. In dit verhaal gaat het ook over hoe je – zoals Boaz – daarmee om kunt gaan.

Noömi gaat met haar schoondochters Ruth en Orpa terug naar Bethlehem, haar geboorteplaats. Ze is  lang weg geweest en heeft in korte tijd haar man en 2 zonen verloren. Zij vertelt haar verhaal aan de omstanders: over gelukkige en ongelukkige jaren, over overvloed aan voedsel en hongersnood. Ruth wordt door Noömi naar de akkers gestuurd om restanten graan te zoeken, maar niet iedereen is blij met hun komst:

Luister naar: ‘Melkboerenhondenhaar’
“Melkboerenhondenhaar op je hoofd
en klompen aan je voeten,
piepers en paling, goed gaar gestoofd,
je zult wel wennen moeten.
Want als je niet integreert
en onze taal niet leert,
dan kun je ’t wel schudden,
dan hoor je hier niet.”

Maar Boaz neemt het voor haar op. Noömi stuurt Ruth niet voor niets naar de akkers van Boaz, want hij zou de losser kunnen zijn. Boaz, die als bloedverwant van Noömi, het land van haar overleden man Elimelech terug zou kunnen kopen en met haar schoondochter zou kunnen trouwen om haar nageslacht te schenken. De vrouwen zingen Ruth een liefdeslied toe, prachtig door Clara Rullmann getoonzet:

Luister hier naar: ‘Hooglied’
“De welvingen van je heupen zijn  als sieraden,
het werk van meesterhanden.
Je navel is een bekken met zoete wijn,
je schoot is een tarwehoop,
omzoomd met leliën.

Wat Noömi hoopt, gebeurt: Boaz wordt verliefd op Ruth, trouwt met haar en ze krijgen een zoon: Obed, nieuw leven, nieuw leven voor Noömi, voor haar familie, voor ons allemaal:

Luister hier naar:  ‘Noömi is haar naam’
“Loof de Heer, die jou je naam
weer heeft teruggegeven.
In je kleinzoon kom je zelf
weer helemaal tot leven.
Leeg en bitter kwam je thuis,
verdrietig en vol zorgen.
Vol van liefde is je huis,
er is weer hoop voor morgen.”

Op het eerste gezicht lijkt het Bijbelboek Ruth een lieve pastorale: landelijk, kleinschalig, idyllisch bijna. Maar daaronder liggen pijn en venijn, risico’s, toe-valligheden en verrassingen.

De componiste: Clara Rullmann
De muziek van deze musical is geschreven door Clara Rullmann. Zij studeerde in 1986 af aan het conservatorium met als hoofdvak piano. Daarnaast studeerde ze dwarsfluit en zang. Ze was jarenlang verbonden als muzikaal leider bij het openluchttheater in Jorwerd. Verder werkte ze mee aan diverse producties, de promsconcerten van Omroep Maxx en werkte ze met artiesten als Robert Long en Rients Gratama. Ze was bandleider bij The New London Chorale & Tom Parker. Daarnaast schrijft ze regelmatig muziek voor diverse projecten, zoals ook voor de musical ‘Grenzeloos’

‘Noömi’ is verkrijgbaar bij muziekuitgeverij Intrada:  www.intradamusic.nl.
U kunt natuurlijk ook even bellen of mailen met uitgever Jan de Jong: 0513 – 688951, info@intradamusic.nl.

Hieronder een artikel over deze musical. Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Hieronder een aantal voorbeelden uit de partituur. Klik op de afbeeldingen voor een grotere weergave.