‘Taal en Teken’

In opdracht van muziekuitgeverij Intrada heb ik de afgelopen jaren verschillende liturgische teksten geschreven. Meestal losse liederen voor min of meer speciale aangelegenheden. Na enige tijd bleek dat er voldoende aanwezig was voor een evenwichtige uitgave: ‘Taal en Teken’. In totaal 23 liederen verdeeld over het gehele kerkelijke jaar. Er bestaat een kooruitgave en een versie voor gemeentezang. De composities zijn van Jan de Jong (10), Chris van Bruggen (7). Daarnaast bevat deze bundel 4 traditionals (bewerkingen van Ray Shepherd) en 1 compositie van zowel Geke Bruining  als Dirk S. Donker.

Een aantal van deze liederen zijn ook opgenomen in de bundel ‘Op adem’, 15 feestelijke liederen rond de kerst. In ‘Op adem’ zijn deze teksten voorzien van extra begeleiding voor blaaskwintet en timpani.

Luister hier naar: ‘Begin’
“Ooit hebben wij ons thuis gevoeld,
een volk, zoals God had bedoeld,
met woorden in ons hart en hoofd,
een leidraad waarmee was beloofd
dat wie die weg voortaan zou gaan
vervulling vond in zijn bestaan.”

Friestalige uitgave
Van deze bundel is ook een Friestalige uitgave, ook ‘Taal en Teken’.

Hierboven vindt u de inhoudsopgave van deze bundel. Door op de afbeelding te klikken, opent er zich een groter formaat.

Kijk en luister hieronder naar: ‘Hartslag’.
Gij die uzelf, gezegd, gezongen,
als adem in mij achterliet,
verlaat mij, als het leven, niet.
Blijf in het woord dat wordt gesproken,
de hartslag van een sterk verhaal.
Bepaal mij in uw eigen taal.”
Tekst: Margryt Poortstra. Muziek: Jan de Jong.
Ook opgenomen in ‘Zangen van zoeken en zien’.

OVER DE COMPONISTEN:
Chris van Bruggen studeerde orgel, school- en kerkmuziek aan het Conservatorium in Groningen. Hij was verbonden als cantor aan de Pepergasthuiskerk in Groningen, de thuisbasis van de OVG, de Oecumenische Vieringen Groningen. Bekendheid kreeg hij ondermeer door de oratoria die hij, samen met Anneke van der Heide en Peter Rippen,  schreef op teksten van Marijke de Bruijne en Michaël Steehouder. Hij was betrokken bij het samenstellen van het Nieuwe Liedboek voor de kerken  en projectleider bij de totstandkoming van de oecumenische liedbundel ‘Zangen van Zoeken en Zien’.

In ‘Zangen van zoeken en zien’:

OVER DE COMPONISTEN:
Jan de Jong (1953) studeerde van 1975-1981 aan het conservatorium in Leeuwarden. Van 1978-2008 was hij organist van de Ichthuskerk en de Martinikerk, beiden in Sneek. Van 1980-2010 was hij docent aan de muziekschool in Heerenveen. De Jong heeft een groot aantal composities op zijn naam staan. Samen met Margryt Poortstra schreef hij vele liederen voor liturgisch gebruik, zoals de liederencyclus over Jezus In deze mens’ en het oratorium ‘Wervelend over de aarde’. Met Eppie Dam schreef hij o.a. een adventsoratorium en een cantate over de schepping. Met Sytze de Vries schreef hij een bundel liederen voor de eredienst. In de bundel ‘Zangen van zoeken en zien’ zijn 18 melodieën van hem opgenomen. In 2010 behaalde hij een 1e en een 2e prijs tijdens het Oecumenisch Liedfestival. Ook in 2010 verscheen bij zijn 40-jarig jubileum als organist de cd ‘Ademtocht’ . Vanaf 2008 is hij organist en muzikaal coördinator van de Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe.


‘Taal en Teken’ is verkrijgbaar bij muziekuitgeverij Intrada: www.intradamusic.nl.
U kunt ook even bellen of mailen met uitgever Jan de Jong (inderdaad: dezelfde als de componist): 0513-688951,  info@intradamusic.nl.

Enkele voorbeelden uit de partituur.