‘Wervelend over de aarde’

‘Wervelend over de aarde’: een oratorium over de ballingschap. Voor koor, solisten, fluit, hobo, cello, klarinet, slagwerk, piano, gesproken teksten en samenzang. Met muziek van componist Jan de Jong.

Dit oratorium vertolk de vervreemding van de mens die zich niet meer thuis voelt in de oude boodschappen van de kerk. Geprobeerd wordt een stem te geven aan het besef van onmacht en het verlangen naar een thuisgevoel. Daarbij wordt de snel veranderende wereld van deze tijd geschilderd en hoe deze door velen als bedreigend wordt ervaren. Maar er is altijd wel iets wat trekt, fluistert, de mens doet zoeken. Is dat wat ooit de adem van God werd genoemd? Wind die ons wakker houdt en in de rug wil waaien?

“In stevige huizen zijn we geboren,
met woorden als muren van steen,
de wet als een hek daaromheen;
de dreiging van buiten werd er bezworen.

Vervreemd van die ooit nog beschermende taal,
zijn wij nu op zoek naar woorden die leven,
de invulling van ons gevoelde verhaal,
waarmee we weer waarlijk door kunnen geven.”


“Bij het begin is God gaan scheppen de hemelen en het aardland. Het aardland is in z’n geschieden geworden woestheid en warboel, en duisternis op het aanschijn van de oervloed, en geestesadem van God wervelend over het aanschijn van de  wateren. (Naardense bijbel – Genesis 1: 1-2)

Luister hier: ‘Verlangen’
(solo, duet en 4-stemmig koor)
“Als kind heb ik tussen de bomen gespeeld,
met de geur en de kleur van de bloemen,
heb mijn adem met wind en met zonlicht gedeeld,
kon ik mij met de wereld verzoenen.”

Luister hier: Opnieuw’
(solo en kwartet)
“Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw geest niet van mij weg.

OVER DE COMPONIST:
Jan de Jong (1953) studeerde van 1975-1981 aan het conservatorium in Leeuwarden. Van 1978-2008 was hij organist van de Ichthuskerk en de Martinikerk, beiden in Sneek. Van 1979-1991 was De Jong dirigent van brassband Euphonia en van 1980-2010 docent aan de muziekschool in Heerenveen. De Jong heeft een groot aantal composities op zijn naam staan. Samen met Margryt Poortstra schreef hij, naast dit oratorium, vele liederen voor liturgisch gebruik, zoals de liederencyclus over Jezus In deze mens’. Met Eppie Dam schreef hij een adventsoratorium, het Frysk Rekwiem en een cantate over de schepping. Met Sytze de Vries schreef hij een bundel liederen en teksten voor de eredienst. In de bundel ‘Zangen van zoeken en zien’ zijn 18 melodieën van hem opgenomen. In 2010 behaalde hij een eerste en een tweede prijs tijdens het Oecumenisch Liedfestival. Ook in 2010 verscheen bij zijn 40-jarig jubileum als organist de cd ‘Ademtocht’ . Vanaf 2008 is hij organist en muzikaal coördinator van de Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe.

Kijk hier naar het slotlied ‘Mijn hart is gerust’.

Luister hier: ‘Stad van vrede’ 
“Er moet een stad zijn met een hart van groen,
met bomen die zich naar de hemel strekken,
waar in hun schaduw mensen dingen doen
zoals voor iedereen de picknicktafels dekken.”

‘Wervelend over de aarde’ is verkrijgbaar bij muziekuitgeverij Intrada: www.intradamusic.nl.
U kunt natuurlijk ook even bellen of mailen met uitgever Jan de Jong (inderdaad: dezelfde als de componist): 0513-688951,  info@intradamusic.nl.

EEN WERVELEND DRIELUIK
Geïnspireerd door het oratorium maakte Kootje Koppe een drietal schilderijen, die bij de première in Zeewolde te zien waren. Zij zegt erover: “Gebruik makend van de kleuren van de regenboog is dit drieluik ontstaan. Geïnspireerd door de schepping: water, vuur, aarde en lucht. Sinds het begin is God Schepper van de hemelen en de aarde. Het eerste lied bezingt het prachtig. Als vanzelf komt dan de adem van God: Geest wervelend over de aarde.

Voorbeelden uit de partituur: