‘Kruisweg’

Een gezongen kruisweg naar het evangelie van Marcus
voor 4-stemmig gemengd koor, fluit en strijkkwintet.

De Lijdenstijd heeft veel componisten geïnspireerd om muziek te schrijven rond dit thema. Dat heeft in de loop der eeuwen veel moois opgeleverd. Desondanks zijn Margryt Poortstra en Bram Stellingwerf de uitdaging aangegaan om daaraan een bijdrage te leveren. Die ligt voor u in de vorm van deze Kruisweg, naar het evangelie van Marcus.

In alle katholieke kerken op de wereld kan men de veertien staties van het lijden en sterven van Jezus Christus tegenkomen. De oorsprong van deze staties stamt uit de tijd dat veel mensen nog niet of nauwelijks konden lezen en de liturgie in het latijn gevierd werd. Men moest het dus van de plaatjes hebben.

Margryt heeft naar aanleiding van het tafereel van elke statie een gedicht geschreven. Daar moet bij verteld worden dat zij in een aantal gevallen heeft gekozen voor andere staties. In 2004 gebruikte paus Johannes Paulus II ook al een alternatieve lijst van veertien staties. Daarbij schrapte hij, geheel in de geest van Vaticanum II, de taferelen die niet feitelijk in het Nieuwe Testament terug te vinden zijn: Jezus’ ontmoeting met zijn moeder, de drie malen dat Jezus onder het kruis valt en ook het afdrogen van het gelaat van Jezus door de legendarische Veronica. Margryt heeft de staties uitsluitend gekoppeld aan een aantal lezingen uit het evangelie van Marcus, het oudste van de vier evangeliën.

Bram Stellingwerf geprobeerd deze veertien gedichten te verklanken en daarbij heeft hij gekozen voor een bezetting van vierstemmig koor, strijkers en fluit. Halverwege de route heeft Margryt een koraal ingelast waarmee de toehoorders en -schouwers kunnen reflecteren op wat er gebeurt.

Het werk is met name geschikt voor de liturgie van de Goede Vrijdag. Margryt en Bram zijn dan ook geëindigd met het droevige moment van de graflegging. Het moment van de opstanding moet gevierd worden op het Paasfeest. Naar hun gevoel zou het echter ook mogelijk moeten zijn om dit werk op een ander moment in de Goede of Stille Week uit te voeren. Wel is belangrijk, dat voorafgaande aan elke statie het bijbehorende gedeelte uit het evangelie van Marcus wordt gelezen. Uitvoering op deze manier zou al een indrukwekkende ervaring kunnen opleveren.

Men zou er ook aan kunnen denken om de gedichten in het kader van een gemeente-activiteit weer te ‘verbeelden’. Dit vereist creativiteit van de gemeenteleden, maar verhoogt tevens de betrokkenheid op het hele gebeuren. Die beelden zouden dan tijdens de uitvoering van de betreffende statie met een beamer kunnen worden getoond.

Margryt Poortstra en Bram Stellingwerf hebben geprobeerd hun ziel te leggen in tekst en muziek. Wij hopen dat u dat met ons meebeleeft.

Deze uitgave is verkrijgbaar bij muziekuitgeverij Intrada: www.intradamusic.nl.
U kunt  bellen of mailen met uitgever Jan de Jong: 0513-688951,  info@intradamusic.nl.