‘Naar de psalmen’

In september 2014 werd ‘Naar de psalmen’ gepresenteerd: een hertaling van alle 150 psalmen. Bram Stellingwerf schreef er evenzoveel antifonen bij.

Van jongs af aan ‘heb ik iets’ met de psalmen. Raadselachtige woorden die je op de lagere school leerde en waar je zelfs een cijfer voor kreeg. Woorden waar je veel niet van begreep en waar je beelden bij zag, die later niet altijd bleken te kloppen. Anders dan in verhalen zit er muziek in de woorden. Je hoort dat er meer wil worden gezegd dan een kale tekst. Het gaat niet over feiten, het gaat vooral over gevoel dat niet in gewone taal kan worden verwoord. ‘Naar de psalmen’: de weerslag van de eeuwige zoektocht van de mensen naar zingeving.

‘Naar de psalmen’ betekent dat er vrij is omgegaan met het origineel, dat dit woorden zijn die geïnspireerd zijn door, maar niet ver-taald. De prachtige antifonen van Bram verwoorden daarbij zingend wat ik essentieel vind in de teksten. De inhoud van deze bundel past uitstekend in religieuze vieringen. De 4-stemmige antifonen zijn voor elke cantorij of koor geschikt, de sopraanpartij kan worden gebruikt voor de gemeentezang.

“Componisten leggen hun ziel
in de muziek, tekstdichters
roemen uw naam.
Soms worden wij opgetild,
boven onszelf uit,
wanneer wij zingen of
woordeloos musiceren.”
Luister: >> Antifoon psalm 150
 “Uw grootheid bezingen wij.
Ons lied stijgt op tot uw eer.”

Luister en kijk hier:  Psalm 27
“Uw nabijheid wil ik zoeken,
neem mij liefdevol aan.”

Componist Bram Stellingwerf
Bram studeerde schoolmuziek en koordirectie aan het Conservatorium in Arnhem. Naast zijn werk als docent muziek op een middelbare school was Bram ook actief als componist en regisseur van schoolmusicals. Tot 2010 was hij vele jaren dirigent van het kleinkoor Caprice uit Harderwijk. Daarnaast was hij dirigent en muzikaal leider van de Cantatediensten in Harderwijk en 2 seizoenen dirigent van het projectkoor Open Haven in Zeewolde.

Luister hier: Antifoon psalm 90
(tekst hieronder, in ‘Zangen van zoeken en zien’)

Luister hier: Antifoon psalm 66
“Van harte zingen wij een loflied voor de Ene.
Heel de aarde prijst zijn grote Naam.”

Recensie uit ‘Vocaal’ (KCZB)
“De muziek is origineel, maar toegankelijk. Frisse muziek, die niet snel zal vervelen. Voor een vierstemmig koor is er veel eer te behalen aan dit boek. Mooie momenten van verstilling vanuit een geactualiseerd omgaan met mooi verwoorde teksten liggen bij het gebruik in het verschiet. Echt een aanwinst!” (November/decembernummer “Vocaal” van de KCZB.) Lees hier de gehele recensie: >> Naar de psalmen – recensie.

‘Naar de psalmen’ is verkrijgbaar bij muziekuitgeverij Intrada: www.intradamusic.nl.
U kunt ook even bellen of mailen met uitgever Jan de Jong: 0513-688951, info@intradamusic.nl.

Bij de presentatie met componist Bram Stellingwerf en uitgever Jan de Jong.

 Voorbeelden partituur met pianobegeleiding: