‘Viering van vrede’

‘Viering van Vrede’ biedt u een volledige kerstviering van ongeveer een uur met liederen en lezingen voor koor, kinderkoor, gemeente, fluit, piano en/of orgel. In deze Nederlandse versie (het is ook verkrijgbaar in het Fries ‘Feest van Frede’) staan zes liederen op oude Engelse melodieën en zes nieuwe liederen.  EenNew Festival of Lessons and Carols’ dus.


Eng’len kondigden het aan
(traditional: ‘Once in royal Davids city’)
“In de stad waar koning David
op zijn schapen had gepast,
werd een mensenzoon geboren,
die het licht der wereld was.
Eng’len kondigden het aan:
Jezus, helper, is zijn naam.”

’A Festival of Lessons and Carols’ is nog steeds erg populair. Deze laagdrempelige dienst ontstond aan het begin van de twintigste eeuw in Engeland. Aan de hand van negen vaste lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament wordt het kerstverhaal.verteld. Deze lezingen worden afgewisseld met koorwerken en samenzang, met of zonder begeleiding.

Inhoud:
Elf van de teksten zijn geschreven door Margryt Poortstra en één door Eppie Dam. De nieuwe muziek (naast de traditionals) is van Geke Bruining en Jan de Jong. De arrangementen zijn van Dirk S. Donker en Ray Shepherd. Door de combinatie van oude en nieuwe muziek wordt een brug geslagen tussen de traditie en de hedendaagse zangcultuur in Nederland. Er zijn éénstemmige en vierstemmige versies en de begeleiding is met fluit, piano en/of orgel. De nieuwe muziek is niet moeilijk in te studeren. Het geheel duurt ongeveer een uur (liederen en lezingen).


‘Een kind is ons geboren’
(traditional: ‘Hush!, my dear’)
“’t Volk dat in het duister gaan moest,
zal een licht zien, levensgroot.
Waar de nacht de dienst uitmaakte,
gloort het eerste ochtendrood.
Blijdschap zal de toon aangeven,
als bij d’oogst na hongersnood.”

Traditie en vernieuwing
Met name in de tijd rond kerst wordt er veel door zangers en muzikanten gezamenlijk feestelijk gemusiceerd. Er valt wat te zeggen voor herhaling. Het is fijn om ieder jaar in de kerstvieringen de bekende liederen te zingen. Maar raken zo langzamerhand de woorden niet wat versleten en zit er geen kras op de plaat? We lijken het feest vaak te vieren met verkleurde slingers, met woorden die aan betekenis hebben ingeboet. Het kaarslicht glanst niet meer zo in het dof geworden koper. Wordt het niet tijd om weer sprekende kleuren te gebruiken en de instrumenten op te poetsen? Met die vragen gingen enkele componisten en schrijvers aan de slag.


‘De wijzen uit het oosten’
(muziek: Jan de Jong)
“Voor wie wil verstaan en horen,
voor wie openstaat, verwacht,
wordt een nieuwe ster geboren
als een boodschap in de nacht.”

‘Op die adem kunnen we zingen en spelen’
Het Engelse Festival of Lessons and Carols werd het uitgangspunt: een viering met lezingen en liederen die vertellen van het kerstverhaal. Om de toegankelijkheid te verhogen zocht men naar schrijvers die de oude Engelse teksten konden vertalen. Van hen bleef uiteindelijk ondermeer Margryt Poortstra over. Zij wilde echter niet letterlijk vertalen, omdat ze zich niet kon vinden in het oude gedachtegoed van de vaak eeuwenoude teksten. Binnen het kader van het onderwerp en de stijl van de oude liederen maakte zij eigen teksten. Zo gaat ‘Bethlehem’ nog steeds over de stad van koning David, maar wordt er wat anders tegenaan gekeken en in ‘Zoon van mensen’ wordt ook nu nog ingestemd met het engelenkoor. Een oud verhaal werd opgefrist in woorden en muziek van deze tijd. Niet alles is nieuw. Er klinken nog veel vertrouwde geluiden, woorden die meteen op z’n plaats vallen. Er blijft genoeg over om de traditie geen geweld aan te doen.

‘Viering van Vrede’ is verkrijgbaar bij muziekuitgeverij Intrada: www.intradamusic.nl.
U kunt ook even bellen of mailen met uitgever Jan de Jong: 0513-688951,  info@intradamusic.nl.

Voorbeelden partituur met begeleiding: