Welkom

Ik schrijf teksten op religieus/liturgisch gebied: liedteksten, oratoria en musicals. Hedendaagse teksten die geïnspireerd zijn op eeuwenoude verhalen en op muziek zijn gezet door componisten van deze tijd. Daarnaast heb ik ook romans, poëzie en verhalenbundels geschreven. Dit literaire werk is hoofdzakelijk in het Fries verschenen, lees hier daarover meer.  Deze website is verder vrijwel geheel gewijd aan het religieus/liturgische werk.

Kijk via het menu voor informatie over de diverse uitgaven, lees delen van liedteksten en luister naar vele muziekfragmenten. Ik ben bereikbaar via e-mail en u kunt mij ook volgen op Facebook. 

Veel van mijn teksten zijn op muziek gezet en een deel ervan is op video te zien. Kijk hiervoor op mijn YouTube-kanaal.

“Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood en gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.”
(T: Margryt Poortstra. M: Tom Löwenthal)

EIGEN WERK:
2004:   Taal en Teken – 20 liturgische liederen
2006:   Noömi – musical over het bijbelboek Ruth
2007:   Water en Vuur – oratorium over de tocht door de woestijn
2007:   Viering van vrede – a New Festival of Lessons and Carols (1)
2008:   Wervelend over de aarde – oratorium over ballingschap
2011:   Mazzeltov – musical over Tobit
2012:   In deze mens – oratorium over Jezus
2012:   Wijsheid – liederencyclus over Wijsheid
2014:   Naar de psalmen – 150 hertalingen met antifonen
2014:   Klein Requiem – voor de levenden en de overledenen
2016:   Grenzeloos – musical over Abraham en zijn zonen
2021:   Niet zoekgeraakt – requiem
2022:   Kruisweg – 14 gezongen staties

IN SAMENWERKING:
2006:  Tuskentiden – aanvullend liedboek, 47 vertalingen
2008:    Op adem – a New Festival of Lessons and Carols (2)
2010:   Ademtocht – cd met 17 liederen, met Eppie Dam
2010:   In viering en in wijding – 24 liederen, met Eppie Dam
2015:   Lieteboek – liedboek voor de kerken, 76 vertalingen
2015:   Zangen van zoeken en zien – liedboek, 46 teksten
2019:   Hertslach – liedbundel, 25 teksten
2022:   Psalmen anders – 16 teksten en redactielid
2023:   Leeftocht – liedbundel, 46 teksten en redactielid

Margryt Poortstra ten diepste