‘Wijsheid’

Een cyclus van 16 liederen,  voor koor en solisten (sopraan en tenor), onderbroken door gesproken teksten en met  begeleiding van piano, hobo, dwarsfluit en cello. In dit oratorium wordt in poëtische taal en met liedteksten aandacht gevraagd voor Wijsheid, waarover o.a. in Spreuken en Wijsheid  (apocrief) wordt geschreven. Teksten uit de bijbel verbinden de nieuwe liederen.

“De wind van wijsheid rammelt aan de deuren,
zij waait zich krachtig dichte huizen in.
Wat niet verwacht werd, zal vandaag gebeuren:
een vlammend inzicht zorgt voor nieuw begin.”

Soms stuit je bij het lezen in de bijbel op een tekst die je niet zo bekend is, maar die opeens je ziel raakt. Dat overkwam mij bij het lezen van Spreuken 8. Ineens was daar een vrouwelijke stem, die mij vertelde dat zij, de Wijsheid, van oorsprong af aanwezig was. “Toen er nog geen oervloeden waren, ben ik onder weeën voortgebracht”, staat er te lezen in de Naardense bijbel. Zij was “aan de zijde van de Ene als zijn lieveling, spelend op het vlak van zijn aarde”.

Natuurlijk ging ik verder op zoek. Ik wilde over die vrouwe Wijsheid (Sofia) meer weten. Naast teksten in de canonieke boeken vond ik uitspraken van en over de Wijsheid in de deutero-canonieke boeken. Wat me goed deed was dat het over een ‘haar’ ging, dat het een ‘zij’ was die sprak. Een prettige tegenhanger van de Hij, de Vader, de Heerser, de Koning. In de protestantse traditie opgegroeid, miste ik  een ‘zij’ in het godsverhaal. Wij hadden immers geen moeder Maria, zoals de katholieken, of een Sjechiena (de vrouwelijk voorgestelde aanwezigheid van God die in ons woont), zoals de Joden.

Luister en kijk naar: ‘Inzicht’ 
“De beelden heb ik opgeslagen,
die van de nacht en van het licht,
die van het woord en het gedicht,
van schone schijn en bange vragen.”

DE COMPONISTE: GEKE BRUINING
Geke studeerde muziekwetenschap aan de universiteit van Utrecht en daarna kerkmuziek aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek. Aan het conservatorium van Amsterdam studeerde ze compositie bij Daan Manneke. Het diploma koordirectie behaalde ze aan het Gronings Conservatorium. In 2008 werd ze aangesteld als cantor van de Grote of Jacobijner kerk in Leeuwarden. Ze is verder samen met Sjouke Bruining dirigent van de Ichtuscantorij en de diverse projecten van de Schola Liturgica. Naast dirigente is ze ook componiste.  Een componist die weet hoe je een mooi lied voor een gemeente schrijft.  Om met zijn allen mee te zingen en ervan te genieten. Zij heeft kerk- en koormuziek uitgegeven bij muziekuitgeverij Intrada en bij het Nieuw Liedfonds.

Luister en kijk naar: ‘Dag voor dag’
“Geniet maar van de zonverlichte uren,
de wonderlijke alledaagsheid van bestaan,
leef in het nu, dat levenslang kan duren,
laat wat je zelf niet kunt veranderen toch gaan.

Er is een weg, die ons naar goed zal leiden,
een inzicht dat zich losmaakt van benauwd bestaan,
een diep vertrouwen, dat voor ingewijden
het leven rijker maakt, dat mensen op doet staan.”


Dank aan de Vermeulen Brauckman Stichting 
Dit oratorium is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Vermeulen Brauckman Stichting. Zij geven steun aan projecten die zo onafhankelijk en ongebonden mogelijk teksten van de Bijbel zelf laten spreken. Het gaat om initiatieven waarin de Bijbel op verrassend nieuwe wijze naar voren komt en waarmee clichés worden doorbroken. De Stichting wil daarmee bereiken dat de Bijbel spannend blijft en een plaats blijft houden op onze culturele agenda. Kijk voor meer informatie op hun website: Vermeulen Brauckman Stichting.

‘Wijsheid’ is verkrijgbaar bij muziekuitgeverij Intrada: www.intradamusic.nl.
U kunt natuurlijk ook even bellen of mailen met uitgever Jan de Jong: 0513-688951,  info@intradamusic.nl.

Voorbeelden uit de partituur