‘Leeftocht’

Op zondag 16 april 2023 werd tijdens de nazit van een feestelijke viering de liedbundel ‘Leeftocht’ gepresenteerd: 140 Nederlandstalige liederen, waarvoor componist en musicus Jan de Jong in de afgelopen jaren de muziek schreef. 

Jan de Jong: “Dit is een bundel met liederen van dichters die mij de gelegenheid hebben gegeven om te kunnen componeren en die mij hebben geïnspireerd en gemotiveerd. Immers mijn hart ligt bij liederen voor liturgisch gebruik, ik ben ermee opgegroeid, het heeft mij muzikaal gevormd. Kortom: ik kan niet zonder, muziek is mijn taal.”

De feestelijke viering op die dag was er omdat Jan de Jong 50 jaar organist is. Eigenlijk al 2 jaar geleden, maar toen kwam de corona-epidemie en moest de jubileumviering worden uitgesteld.

Lied 16: ‘Alles zingt en schatert’
“Alles zingt en schatert.

Op het land of buitengaats,
alles vindt zijn tijd en plaats,
hooggevleugeld, groengebladerd,
kijk hoe alles zich vermaakt:
al wat ademt viert zijn aard.
(Tekst: Eppie Dam)

De tekstschrijvers
Ruim 100 van de 140 teksten zijn van Eppie Dam en Margryt Poortstra, de hofleveranciers van Jan de Jong. Ook Sytze de Jong, Alex van Ligten, Maria de Groot, René van Loenen en Riemer Praamsma leverden een aandeel.

Jan de Jong: “De meeste liederen zijn geschreven en op muziek gezet vanaf 1990 tot heden. Het startpunt was wel het jaarlijks herhaalde project ‘Kryst in Boazum’.  In deze periode heb ik twee van mijn dierbaarste tekstdichters leren kennen: Margryt Poortstra en Eppie Dam. Van deze dichters tref je in deze bundel samen meer dan 100 liederen aan. Met hen heb ik tevens diverse oratoria, cantates en een requiem gemaakt. Een aantal van deze liederen uit deze uitgaven zijn als losse liederen in deze bundel opgenomen’. 

De 140 teksten zijn verdeeld in 8 rubrieken en achter in de bundel staan diverse registers, waardoor liederen nog gemakkelijker te vinden zijn.

Lied 136 – ‘Aarden in de wind’
“Op adem gekomen,  getroost en bemoedigd,

gaan wij waar de wind ons de wereld doorwaait.
We leven op geestkracht, die vrij en zachtmoedig
de mensheid weer leert waar het werkelijk om draait.”
(tekst: Margryt Poortstra)